Projects

Atay, D. & Kurt, G. (July, 2005-December, 2006). İlköğretim İngilizce Dil Eğitimi Programının Değerlendirilmesi ve Alternatif Bir Yaklaşım (Evaluation of language education in public primary schools in Turkey and an alternative approach)  TÜBİTAK. Özet    Abstract

Atay, D., Camlibel, Z., Ersin, P., Kaslioglu, O. & Kurt, G. (2008-2009). Turkish EFL  Teachers’ Opinions on Intercultural Approach in Foreign Language Education.  Marmara University (BAPKO). Özet

Atay, D., Kaslioglu, O. & Kurt, G. (2011-2013). Türkiye’deki  yabancı dil öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğini seçmelerini etkileyen faktörler. Marmara  University (BAPKO). Özet